Ceník

 

Sportovní průkaz                     250,- Kč
Vyšetření na získání řidičského průkazu                     400,- Kč
Vyšetření na rozšíření řidičského průkazu (do 1 roku od předchozího vyš.)                     250,- Kč
Potravinářský průkaz                     300,- Kč
Vyšetření na získání zbrojního průkazu                     500,- Kč
Vystavení duplikátu (očkovací, potrav. průkaz pod.)                     200,- Kč
Zdravotní způsobilost před nástupem do dětského kolektivu, jeslí, mateřské školy, na dětský tábor                     100,- Kč
Posudek ke studiu na VŠ, SŠ, SOU, OU                     100,- Kč
Potvrzení pro ZŠ, SŠ – TV, sport. akce                     100,- Kč
Náušnice – nastřelení náušnic (včetně 1 páru náušnic)                     500,- Kč
Nadstandardní očkování na vlastní žádost, edukace                     150,- Kč
Vyšetření CRP, Strep A (rychlotest na spálový bacil) na vlastní žádost                     150,- Kč
Zjištění krevní skupiny                     300,- Kč
Výpis z dokumentace na žádost                     200,- Kč
Zpráva pro pojišťovnu, odškodnění za bolest                     250,- Kč
Vyšetření mimo ordinační hodiny                     800,- Kč
Kopírování na vlastní žádost – 1 strana                       10,- Kč